BGS Naturstein Benkeplater - Gravmonumenter - Servicearbeid

Varig Minne logo. Trykk på denne linken for å gå til Varig Minne sin internettside.

Webløsning:
Leif Inge Bergslid
© BGS Naturstein

Retting Utfører retting av gravmonumenter. Fester er ansvarlig for at gravsteinen står trygt og sikkert, og i henhold til gjeldende forskrifter.

Mange kirkeverger velger å legge ned usikrede og/eller skjeve steiner.

Alle priser finnes her.

Send bestilling på mail og få 10 % rabatt.
BGS Naturstein v/Leif Inge Bergslid
Telefon: 412 76 030. E-post:post@bgs-naturstein.no