BGS Naturstein Benkeplater - Gravmonumenter - Servicearbeid

Varig Minne logo. Trykk på denne linken for å gå til Varig Minne sin internettside.

Webløsning:
Leif Inge Bergslid
© BGS Naturstein

Prisliste servicearbeid Bestilling av servicearbeid via denne bestillingssiden gir deg 15% rabatt.
Alle priser er inkludert mva.

Priseksempel navntilføyning:
Servicebil/Frakt 500,-
Skrift med lakk, inntil 40 tegn 4 000,-
Oppussing av eksisterende skrift
og rens kommer evt. i tillegg
Pris navntilføyning 4 500,-
Priseksempel oppussing:
Servicebil/Frakt 500,-
Innlegg i inskripsjon, inntil 40 tegn 1 520,-
Innlegg i ornament 300,-
Kjemisk rens av monument 900,-
Pris oppussing 3 220,-
Navntilføyelse / Skrifthugging
(eksisterende gravmonument)
Enhetspris
(over 40 tegn)
Pris pr. inskripsjon
(inntil 40 tegn)
Nedsenket skrift uten innleggkr. 50,- pr. tegn kr. 3 800,-
Nedsenket skrift med lakk eller sølvkr. 50,- pr. tegn kr. 4 000,-
Nedsenket skrift med 22 karat gullkr. 50,- pr. tegn kr. 4 500,-
Fremhevet skrift på sandblåst bunnkr. 50,- pr. tegn kr. 4 200,-
Fremhevet skrift på etterhugget bunnkr. 50,- pr. tegn kr. 4 600,-
Dypblåst (skyggeblåst)kr. 60,- pr. tegn kr. 6 600,-
Navnetrekk (håndskrift/signatur)kr. 60,- pr. tegn kr. 6 000,-
Tilføyelse av ornament kr. 500 - 2 500,-
Tillegg for innhugging på ru overflate 25%
Bronsebokstaver, avhengig av type og overflatebehandlingfra kr. 160,-
pr. tegn
Omsliping / omprikking / omflamming av navneflate,
omarbeid av bakside og kanter kommer i tillegg
kr. 3 500,-
Fastpris for omsliping av eksisterende gravsteiner
med innhugging av 2 navn, ornament og minneord
Enhetspris
Liten stein kr. 8 500,-
Normal stein (60x85 cm) kr. 10 000,-
Stor stein kr. 14 000,-
Tillegg for ekstra inskripsjon kr. 2 200,-
Oppussing av eksisterende inskripsjon Enhetspris
(over 40 tegn)
Pris pr. inskripsjon
(inntil 40 tegn)
Nedsenket inskripsjon med lakk eller sølvkr. 38,- pr. tegn kr. 1 520,-
Nedsenket inskripsjon med 22 karat gullkr. 54,- pr. tegn kr. 2 160,-
Innlegg i ornament, pr. stkfra kr. 300,- til kr. 1 200,-
Tillegg for ru overflate 25%
Tilleggsarbeid Enhetspris
Servicebil/Frakt kr. 500,-
Kjemisk rens av toppstein, evt. impregnering kommer i tillegg. kr. 900,-
Sikring med 2 stk. bolter kr. 950,-
Montering av bronselykt, spurv, due etc. kr. 350,-
Retting/heving/flytting av sokkel og monument kr. 1 000,-
Retting/heving/flytting av sokkel og monument med bedplate/bedrammer kr. 1 300,-
Ny sokkel, inntil 95x25x12 cm kr. 2 000,-


BGS Naturstein v/Leif Inge Bergslid
Telefon: 412 76 030. E-post:post@bgs-naturstein.no