BGS Naturstein Benkeplater - Gravmonumenter - Servicearbeid

Varig Minne logo. Trykk på denne linken for å gå til Varig Minne sin internettside.

Webløsning:
Leif Inge Bergslid
© BGS Naturstein

Navntilføyning Utfører alle typer navntilføyning, skrifthugging på eksisterende gravmonumenter. Vi tegner skrift for hånd hvis så kreves eller skjærer ut på data. Innsetting av bronsebokstaver/tall. Innhugging av ornament eller minneord/etterskrift utføres også.
Nederste bilde viser tilføyning av gårdsnavn.

Alle priser finnes her.

Send bestilling på mail og få 10 % rabatt.Før nedsliping av forside Denne steinen har blitt slipt ned for å få plass til det nye navnet.
Ved nedsliping så kan ny skrift-type velges.
Etter nedsliping av forside
Familiegravsted

Bilde til venstre
Denne steinen har blitt slipt om. Etternavnet satt på toppen med fornavn og årstall under.Bilde til høyre
Innhugging av nytt navn uten oppussing av eksisterende
skrift og ornament.

Navntilføyning
Gårdsnavn Gårdsnavnet hugget inn i egnelig stein.
Innsetting av gårdsnavn/nr vil sette et fint preg på ditt gårdsrom eller innkjøring.
Bruk av bronse-, messing- eller støpjernsplate kan også med fordel brukes ved mye tekst.
Arbeidet utføres som oftest på stedet.
Ta kontakt for muligheter og prisoverslag.

BGS Naturstein v/Leif Inge Bergslid
Telefon: 412 76 030. E-post:post@bgs-naturstein.no